Autentificare Utilizator Autentificare
Recuperare parola Parola
Prima pagina   Despre RPC   Inregistrare   Contractori      
   Stiri
Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
2010-05-04 10:51:30

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica anunta lansarea competitiei pentru operatiunea O.2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de Cercetare Dezvoltare a întreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru Cercetare Dezvoltare” din Axa Prioritara 2, “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare” a Programului Operational Sectorial–Cresterea Competitivitatii Economice. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 2 septembrie 2010, ora 17,00. Aceasta operatiune sprijina dezvoltarea capacitatii de cercetare a întreprinderilor, în vederea cresterii nivelului lor de inovare si de competitivitate pe piata, si urmareste crearea de noi locuri de munca în activitatea de cercetare-dezvoltare. Beneficiarii acestei operatiuni pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici cu activitate de cercetare în obiectul de activitate. Categoriile de proiecte ce pot fi depuse pentru aceasta operatiune sunt: - Proiecte de modernizare a unor infrastructuri existente cu achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare, însotite sau nu de executia de lucrari de modernizare, cu durata de max. 24 de luni. - Proiecte de constructie/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare si achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare în cadrul întreprinderii, cu durata de max. de 36 de luni. Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa între 1.000.000 lei si 40.000.000 lei. Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul în lei a 50 milioane de euro. Cofinantarea propie a beneficiarului este cuprinsa între 30% si 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în functie de dimensiunea întreprinderii. Bugetul total disponibil al acestei competitii este de 200 de milioane de lei. Proiectele pot fi depuse la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Directia Generala Organism Intermediar pentru Cercetare, la sediul central si la Birourle Regionale. Pagina de internet: www.ancs.ro (Fonduri structurale); E-mail: structurale@ancs.ro. Biroul de presa al ANCS tel. 021/318.30.50 mobil 0740 20 20 64


© 2019 MCID