Autentificare Utilizator Autentificare
Recuperare parola Parola
Prima pagina   Despre RPC   Inregistrare   Contractori      
   Stiri
Eligibilitate cont RPC
2013-04-30 11:53:53

În conformitate cu prevederile Regulamentului RPC, cap XI, Secţiunea “Condiţii de eligibilitate”, sunt declaraţi “eligibili” în RPC acei contractori care au toate datele complete , conform instrucţiunilor specifice, iar statusul privind Atestarea/ Reatestarea sau Acreditarea/ Reacreditarea este valid. Prin OG nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 1 aprilie 2011 au intrat în vigoare noile Norme metodologice pentru evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, abrogându-se astfel articolul 36 privind Atestarea/ Reatestarea sau Acreditarea/ Reacreditarea Ca urmare a abrogării art. 36 din OG nr. 57/2002, nu se mai înregistrează solicitări de evaluare în vederea atestării/reatestării, acreditării/reacreditării conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 (sursa: http://www.ancs.ro/ro/articol/1967/sistemul-de-cercetare-atestare-acreditare-reglementari-specifice). Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului RPC, art4, cap XI, "Elemente de eligibilitate", "Prin excepţie de la cap. IX. Elemente de eligibilitate, pct. 3, pot participa la competiţiile lansate de către ANCS acei contractori care nu au prevăzută de documentele apelului respectiv obligaţia de a fi Atestaţi/ Reatestaţi sau Acreditaţi/ Reacreditaţi, şi în consecinţă statusul semaforului este pe galben ( În aşteptare). În ceea ce priveste gradul de completare a rubricilor contului RPC, contractorul trebuie sa aiba toate datele obligatorii completate conform cerinţelor specifice." Astfel, ca urmare a abrogării art. 36 din OG nr. 57/2002, nu mai poate fi solicitată Atestarea/ Reatestarea sau Acreditarea/ Reacreditarea Instituţiilor, contractorii fiind consideraţi “eligibili” în condiţiile în care statusul semaforului este pe galben ( în aşteptare), iar observaţia din cadrul contului este "Institutia nu este Atestată/Acreditată". Daca la interogarea bazei de date RPC, Institutia are toate datele obligatorii completate conform cerinţelor specifice, statusul semaforului este pe galben (în aşteptare), iar observaţia din cadrul contului este "Institutia nu este Atestată/Acreditată” aceasta este considerata eligibila din perspectiva RPC ANCS.


© 2019 MCID